Vstupní vyšetření
hradí zdravotní pojišťovna

Preventivní vyšetření
hradí zdravotní pojišťovna

OPG snímek (panoramatický RTG snímek obou čelistí)
hradí zdravotní pojišťovna

Intraorální RTG snímek
hradí zdravotní pojišťovna

Anestezie
hradí zdravotní pojišťovna

Extrakce zubu (vytažení zubu stálého nebo dočasného)
hradí zdravotní pojišťovna

Estetická / Fotokompozitní výplň  (bílá)
od 1065,- do 2558,- (dle obtížnosti a velikosti)

Endodoncie (ošetření kořenových kanálků)
od 2557,- do 5115,- (dle obtížnosti)

Metalokeramická korunka (pod keramikou se nachází vrstva kovu)
od 5094,- do 6000,-

Celokeramická korunka (estetická)
od 5485,- do 6000,-

Ordinační bělení zubů (obě čelisti)
2700,-