Při vstupním vyšetření Vás seznámíme se základním stavem Vaši dutiny ústní. Ošetřující lékař Vás vyšetření jak vizuálně, tak pomocí nepřímých diagnostických technik, jako je intraorální rentgen.
Rentgenové snímky jsou většinou směrodatné pro určení dalšího plánu ošetření. Následně Vás seznámíme s postupem ošetření a cenovým plánem.
Tuto část naši péče zná většina pacientů nejlépe. Jedná se o léčení zubních kazů či zánětů zubní dřeně. Léčba zubního kazu spočívá v odstranění kazivé hmoty a nahrazení tak ztraceného prostoru zubní výplní / plombou tak, aby chrup mohl dále bez problému fungovat.
Jako moderní zubní ordinace se snažíme zachovávat co nejvíce zubních tkání, čemuž odpovídá tvorba estetických bílých / fotokompozitních výplní. Výkony provádíme v lokální anestezii a za použití kofferdamu, jež slouží ke správnému vyhotovení bílé výplně.
Ošetření kořenových kanálků (endodoncie) patří mezi nejsložitější ve stomatologii, proto úkon zabírá více času a může se rozdělit i na několik návštěv. Ošetření zubních kanálků je velmi důležité pro další léčebný postup na daném zubu.
Extrakce nebo-li vytržení zubu se u nás nemusíte bát. Před výkonem je důležité se najíst a napít.
Aby naše léčba dosáhla té nejvyšší kvality a Vy jste byli spokojeni s dlouhodobými výsledky, je nutné, abyste pravidelně navštěvovali dentální hygienu. Optimálně před každou preventivní prohlídkou (tedy co půl roku).
Dentální hygienu můžete nově podstoupit u nás. Objednat se lze na čísle 734 632 899
Protetické zubní lékařství bývá nedílnou součást léčby. Přichází na řadu tehdy, když se snažíme nahradit chybějící zuby nebo větší část zubních tkání. Do této kategorie patří jak korunky nebo můstky, tak zubní protézy. Tyto úkony patří mezi složitější a navazují na sebe několika etapami.
Je důležité vědět, že při výrobě protetického výrobku nebude stačit pouze jedna návštěva.
Protetické výrobky vyrábí laboratoře, s kterými spolupracujeme.